Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot

Voimassa 1.4.2024 alkaen

1. Yleistä
Seuraavia ehtoja sovelletaan sopimuksessa (”Jäsensopimus”) mainitun henkilön (”Jäsen”) ja Mäntsälän Kuntokeidas välisessä sopimuksessa. Nämä ehdot ovat keskeinen osa jäsensopimusta. Jäsensopimuksen lisäksi jäsentä sitovat myös muut erityiset ehdot, joita voi milloin tahansa olla voimassa muissa palveluissa ja tarjouksissa. Ostamalla kaupasta sitoudut näihin ehtoihin. Kuntokeidas varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja tarpeen mukaan. 

2. Mäntsälän Kuntokeidas Active klubijäsenyys (12kk)

2.1. Kuntokeitaan-jäseneksi voivat liittyä yli 18-vuotiaat henkilöt, joilla on hyvä yleinen terveydentila ja joilla ei Kuntokeitaan mielestä ole ilmiselvää terveydellistä ja/tai vammautumisen vaaraa. 

2.2. Alle 18-vuotiaat henkilöt voivat liittyä jäseneksi vanhempansa tai huoltajansa suostumuksella. Vanhempi tai huoltaja on laillisesti vastuussa jäsenyydestä ja kaikista jäsenyyteen liittyvistä maksuista.

2.3. Mäntsälän Kuntokeitaalla on käytössä jäsenkortti ja sovellus. Jäsenkortti sekä sovellus on Kuntokeitaan omaisuutta ja on tarkoitettu vain Jäsenen henkilökohtaiseen käyttöön. Korttia sekä sovellusta ei saa lainata eikä siirtää kolmannelle osapuolelle.

2.4. Jäsenyys on voimassa jäsensopimuksessa mainitusta päivämäärästä alkaen.

2.5. Kuntokeidas Active klubijäsenyys on määräaikaisesti 12kk voimassa oleva sopimus, jonka jälkeen jäsenyyssopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 1kk irtisanomisajalla.  Mikäli sopimuksessa on määritelty muu sitova sopimusaika, sopimus on voimassa vähintään sitovan sopimusajan mukaisesti. Sitova sopimusjakso on aina 12 maksullista kuukautta.

2.6. Tietyissä erityistapauksissa kuten esim. pitkäkestoinen sairaus tai vamma (väh. 1kk, lääkärintodistus esitettävä) jäsenyys voidaan keskeyttää määräajaksi veloituksetta. Paikkakunnalta muuton johdosta jäsenyys voidaan keskeyttää määräajaksi tai lopettaa kokonaan. Keskeyttämis/lopettamismaksu on 50€. 

2.7. Jäsenyys on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle, eikä kukaan muu kuin jäsen itse voi käyttää sitä. 

3. Muut korttivaihtoehdot

3.1. Kausijäsenyydet (1-6kk kortit) ja määräkortit ovat voimassa vain etukäteen maksetun ajan tai etukäteen sovitun määrän verran sovitulla vanhenemisajalla. Kausijäsenyyksiä tai määräkortteja ei tarvitse erikseen irtisanoa eikä ne jatku maksetun/sovitun ajan jälkeen, toisin kuin 12kk Active klubijäsenyys.

4. Jäsenmaksut

4.1. Jäsenet maksavat kuukausimaksun, liittymismaksun ja muut mahdolliset maksut Kuntokeitaan kulloinkin voimassa olevien hintojen mukaisesti. Sama koskee vanhempaa tai huoltajaa tai muuta jäsenyydestä laillisessa vastuussa olevaa henkilöä jäsensopimuksen mukaisesti. Jäsenmaksun eräpäivä määräytyy ostopäivän mukaan.

4.2. Kuukausimaksu maksetaan sovittuna ajankohtana toistuvasti ja poikkeustapauksissa liittymisen yhteydessä erityisehtoja sovellettaessa. Jäsen on velvollinen varmistamaan, että jäsenmaksut maksetaan ajallaan, ja hänen on otettava yhteyttä Mäntsälän Kuntokeitaaseen, jos maksupyyntöä ei tule.

4.3. Jäsen on velvollinen tekemään tarvittavan e-laskusopimuksen pankkinsa kanssa automaattisesta kuukausittaisesta jäsenmaksun maksamisesta. Jäsenen on aina varmistettava, että määritetty käyttövara kattaa laskun summan ja että maksu suoritetaan eräpäivään mennessä. Mikäli jäsen ei tee e-laskusopimusta, lasku tulee joka kuukausi jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin vaihtuvalla viitenumerolla, eli laskusta ei voi tehdä itse toistuvaissuoritusta. Jäsenen on tässä tapauksessa huolehdittava maksujen maksamisesta joka kuukausi erikseen ja varmistettava jokaisen laskun viitenumeron oikeellisuus. Jos jäsen on maksanut sovelluksessa kortillaan, tulee kuukausittain jäsenmaksu suoraveloituksena kortilta.

4.4. Jos Jäsen ei maksa eräpäivään mennessä, maksutavasta huolimatta, hänelle lähetetään ensin maksuhuomautus ja tämän jälkeen perintäkirje uudella eräpäivällä. Maksut on ulkoistettu Ropo Capital Oy:lle ja maksun viivästyessä Kuntokeitaalla on oikeus veloittaa kulut ja korkoa perintälain, korkolain ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

4.5. Jos Jäsen on muulla tavoin laiminlyönyt maksun ja saa maksumuistutuksen, ilmoituksen perinnästä tai perintäkirjeen ulkoiselta perintätoimistolta, maksettaessa on käytettävä ulkopuolisen perintätoimiston laskun tietoja.

4.6. Jäsenellä on hintatakuu kuukausittaisesta jäsenmaksustaan sitoutumisjakson ajan.

4.7. Yrityssopimustapauksissa sopijapuolet ovat Mäntsälän Kuntokeidas sekä jäsen yksityishenkilönä. Jäsen on aina viime kädessä vastuussa maksusuorituksista.

5. Jäsenen velvollisuudet

5.1. Jäsen sitoutuu:

5.1.1. Olemaan käyttämättä päihteitä, huumausaineita tai doping-aineiksi luokiteltavia aineita Kuntokeitaan tiloissa. Noudattamaan hyvän käytöksen mukaista salietikettiä.

5.1.2. Jäsenen on ilmoitettava Kuntokeitaalle yhteystietojensa/maksutietojensa muutoksista. Tämä koskee nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja kaikkien muiden asiaankuuluvien tietojen muutosta. Ilmoitus on tehtävä viipymättä.

5.1.3. Jäsenen on ilmoitettava Kuntokeitaalle sellaisista olosuhteiden muutoksista, joiden seurauksena Jäsen ei enää ole oikeutettu saamaan tiettyä alennusta. Ilmoitus on tehtävä viipymättä.

5.1.4. Leimaamaan itsensä sisään liikuntakeskukseen saapuessaan, joko sovelluksella tai jäsenkortilla. Kuntokeitaalla on oikeus pyytää Jäsentä esittämään henkilöllisyystodistuksen.

5.1.5. Kuntokeitaalle on ilmoitettava jäsenkortin katoamisesta mahdollisimman pian. Tällöin Kuntokeidas sulkee kadonneen jäsenkortin ja antaa uuden jäsenkortin. Saadessaan uuden jäsenkortin Jäsenen on maksettava kortin korvaamismaksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

5.1.6. Jäsen on velvollinen säilyttämään jäsenkorttia sekä puhelimensa sovellusta huolellisesti niin, ettei kukaan muu pääse käyttämään niitä. Kuntokeitaalle on ilmoitettava epäillystä väärinkäytöksestä mahdollisimman pian. Mikäli väärinkäytös todetaan tahalliseksi, esimerkiksi Jäsen päästää luvattomia henkilöitä salille sisälle, voidaan tästä rikkomuksesta periä Jäseneltä 100 euron suuruinen sopimuksen rikkomusmaksu.

6. Henkilötiedot, markkinointi ja viestintä

6.1. Kuntokeidas käsittelee Jäsenen henkilötietoja aina tietosuojaselosteemme ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

6.2. Jäsen hyväksyy sen, että Kuntokeidas ja muut samaan konserniin kuuluvat yritykset rekisteröivät, tallentavat ja käyttävät henkilötietoja (nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, valokuva, maksutiedot ja vastaavia tietoja) ja Jäsenen Kuntokeitaan palveluiden käyttöä koskevia tietoja jäsentilin hallintaan liittyen, mukaan lukien Kuntokeitaan palveluita koskevat tiedot. Tietosuojavastaava on Mäntsälän Kuntokeidas, jota edustaa yrityksen toimitusjohtaja.

6.3. Tekemällä jäsensopimuksen Jäsen hyväksyy sen, että Kuntokeidas voi ottaa Jäseneen yhteyttä millä tahansa viestintämenetelmällä, sähköinen viestintä mukaan lukien (sähköposti, tekstiviestit, multimediaviestit, jne.) tiedottamistarkoituksessa ja/tai kertoakseen kampanjoista ja muista tarjouksista ajankohtaisen lainsäädännön mukaisesti. Jäsen voi peruuttaa suostumuksensa vastaanottaa markkinointitiedusteluita ottamalla yhteyttä Kuntokeitaaseen.

6.4. Edellä mainittu Jäsenen suostumus on voimassa jäsensopimuksen voimassaoloajan ja kuusi (6) kuukautta jäsensopimuksen päättymisen jälkeen. Tämän tarkoituksena on, että voimme tarjota Jäsenelle aiempaan jäsenyyteen liittyviä etuja.

6.5. Mäntsälän Kuntokeidas lähettää jäsenyyttä koskevia tietoja ensisijaisesti Jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai kotiosoitteeseen.

7. Jäsensopimuksen irtisanominen ja muuttaminen

7.1. Jäsenyys on voimassa sitoutumisjakson määräaikaisena (normaalisti 12kk), jonka jälkeen jäsenyys jatkuu toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena (kts. edellä kohta 2.5), joka voidaan irtisanoa. Irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi, jolloin irtisanominen tulee voimaan seuraavan kuukauden lopussa. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti info@mantsalankuntokeidas.net osoitteeseen.

7.2. Verkossa ostettuihin palveluihin sovelletaan Kuluttajansuojalain etämyyntiä koskevaa pykälää (6. luvun 14§). Kuluttajalla on oikeus peruuttaa verkossa tehdyn palvelun kauppa 14vrk aikana. Peruttaaminen tehdään kirjallisesti ilmoittamalla siitä osoitteeseen info@mantsalankuntokeidas.net.  Peruutustapauksissa ennakkoon suoritetut maksut palautetaan (vähennettynä oston peruutuskulut 5€), poislukien henkilökohtaiset liikuntaedut.

7.3. Kuntokeitaan jäsenyys tulee aina irtisanoa kirjallisesti ja Jäsenen tulee voida osoittaa irtisanominen. Mäntsälän Kuntokeidas vahvistaa sähköpostilla tai kirjeitse, että irtisanoutuminen on vastaanotettu viimeistään 14 päivän kuluessa irtisanoutumisen vastaanottamisesta. Mikäli Jäsen ei ole saanut irtisanomisesta kirjallista vahvistusta 14 päivän kuluessa, tulee Jäsenen ottaa välittömästi yhteyttä asian selvittämiseksi.

7.4. Erityisissä tapauksissa Jäsen voi anoa jäsenyyden päättämistä sitoutumisjakson aikana. Tällöin Jäsenen on voitava osoittaa, että on ilmennyt erityisiä odottamattomia olosuhteita, joihin Jäsen ei voi vaikuttaa. Lisäksi näiden erityisten olosuhteiden on oltava syy, jonka vuoksi Jäsen ei voi käyttää jäsenyyttään. Hakemus jäsenyyden päättämisestä on toimitettava liitteineen Kuntokeitaalle kirjallisena viipymättä olosuhteiden ilmettyä. Kuntokeidas käsittelee hakemuksen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua hakemuksen vastaanottamisesta.

7.5. Jos Mäntsälän Kuntokeidas ja Jäsen ovat kumpikin sitä mieltä, että harjoittelun jatkaminen aiheuttaisi huomattavan haittavaikutusten riskin Jäsenen terveydelle, jäsensopimus irtisanotaan. Jos jäsenyys irtisanotaan, Jäsenelle maksetaan takaisin mahdollinen ennakkoon maksettu osuus jäsenmaksusta.

7.6. Kuntokeitaalla on oikeus jäädyttää jäsenyys tietyksi ajaksi tai irtisanoa sopimus välittömästi, jos Jäsen rikkoo jäsensopimusta olennaisella tavalla. Olennaisia rikkomuksia ovat muun muassa seuraavat:

7.6.1. Kuukausittaisen jäsenmaksun ja muiden maksujen maksamatta jättäminen perintäkirjeestä tai muusta muistutuksesta huolimatta.

7.6.2. Asiaton käytös kuntosalilla tai asiaton käytös muita asiakkaita kohtaan huomautuksista huolimatta. Jäsen on kuitenkin aina velvollinen tällaisessa tapauksessa maksamaan sitoutumisjakson loppuun jäsenmaksut.

8. Henkilövahinko, säilytys ja vastuu varkaustapauksessa

8.1. Jäsen kuntoilee aina omalla vastuullaan. Mäntsälän Kuntokeidas ei vastaa mistään vammoista, joita Jäsen mahdollisesti saa liikuntakeskuksessa ollessaan. Vastaavaa vastuunrajoitusta sovelletaan myös muissa Mäntsälän Kuntokeitaan käytössä olevissa kuntoilutiloissa.

8.2. Jäsen on velvollinen käyttämään omaa riippulukkoa säilyttäessään henkilökohtaista omaisuuttaan keskuksessa olevassa kaapissa harjoittelunsa ajan. Jos Jäsen jättää tavaroitaan Mäntsälän Kuntokeitaalla olevaan kaappiin normaalin harjoitteluajan jälkeen, Kuntokeitaalla on oikeus murtaa Jäsenen lukko ja ottaa tavarat talteen. Jäsenen on haettava talteen otetut tavarat kahden viikon kuluessa. Mäntsälän Kuntokeidas ei vastaa tällaisen omaisuuden menetyksestä eikä mainittuna säilytysaikana.

8.3. Kuntokeidas ei vastaa Jäsenen henkilökohtaisen omaisuuden varkaudesta tai muusta katoamisesta kuntokeskuksessa. Tätä lauseketta sovelletaan huolimatta siitä, onko omaisuus lukittu tavalliseen kaappiin tai arvoesinekaappiin tai vastaavaan.

9. Vastuunrajoitus, sovellettava lainsäädäntö, riita-asiat ja oikeudenkäyttöalue

9.1. Mäntsälän Kuntokeidas ei vastaa estävistä tai rajoittavista olosuhteista, jotka rajoittavat Jäsenen kuntoilutilojen käyttöä, kun olosuhteet eivät ole Kuntokeitaan hallittavissa eikä Kuntokeidas ole voinut ennakoida tai ratkaista kyseisistä olosuhteista johtuvia seurauksia (ylivoimainen este).

9.2. Jäsensopimuksessa sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

9.3. Jäsenen ja Kuntokeitaan väliset riita-asiat pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, kumpi tahansa osapuoli voi viedä riita-asian tuomioistuimen käsiteltäväksi.

10. Maksupalvelutarjoaja

10.1. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Verifone BlueCommerce yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. BlueCommerce powered by Verifone näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Verifone BlueCommerce:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan, p. 09 47743343